Kazimierz Dzierżek - chairman

Zbigniew Kulesza - secretary

Małgorzata Zdrodowska - accountant

Agnieszka Dardzińska-Głębocka
Marta Borowska
Tomasz Huścio
Mirosław Kondratiuk
Roman Trochimczuk